เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟม พลาสติกแปรรูป และไม้แปรรูป มานานกว่า 20 ปี ในปัจจุบันได้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็น ทุ่นนากุ้ง ทุ่นกระชัง ขาเสียบรองเพลาใบพัด และอะไหล่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิเช่น กลุ่มโรงแรม/รีสอร์ท ร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เราเป็นมืออาชีพในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีเยี่ยม เราศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานให้ดีที่สุด ภายใต้ตราสินค้า “ท่าเพชร” ผลิตภัณฑ์ของเราหลายชิ้นได้รับการจดสิทธิบัตร ทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่นและไม่ซ้ำใคร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีส่วนผสมของสาร CFC จึงมั่นใจได้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ

ไว้ใจได้ในคุณภาพ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรายังมีปณิธานที่จะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต…ทั้งนี้ด้วยบริษัทได้ยึดมั่นในปรัชญาทางธุรกิจว่า

ความสำเร็จของลูกค้านำมาซึ่งความสำเร็จของเรา