ไม้กระถิน

ประโยชน์ของไม้กระถิน คือ กระถินเทพา เป็นไม้ที่มีประโยชน์มากมาย หลายอย่างเช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรียน ประตู หน้าต่าง วงกบลักษณะของไม้ กระถินเทพาและกระถินณรงค์


ไม้กระถิน

ทำไมต้องเป็นไม้กระถินและเดา


-เนื้อไม้มีความสวยงาม
-มีความแข็งแรงทนทาน
-มอดไม่กิน ราไม่ขึ้น อายุการใช้งานนานขึ้นไม้แปรรูป
 

ลำดับที่ รายการสินค้า
1. 1x1x100,150,200
2. 1x2x100,150,200
3. 1x3x100,150,200
4. 1x4x100,150,200
5. 1x5x100,150,200
6. 1x6x100,150,200
7. 2x2x100,150,200
8. 2x4x100,150,200
9. 2x6x100,150,200
10. 1.5x3x100,150,200
11. 1.5x4x100,150,200
12. 1.5x5x100,150,200
13. 1.5x6x100,150,200
14. 3x3x100,150,200
15. 4x4x100,150,200

 

ลำดับที่ รายการโครงไม้ไวนิลสำเร็จรูป
1. ขนาด 120x240
2. ขนาด 100x200
3. ขนาด 60x120
4. ขนาด 80x120
5. ขนาด 60x60
  หมายเหตุ   โครงไม้ไวนิล รับสั่งทำทุกขนาด ตามออเดอร์ลูกค้า

 

 

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน

โครงไวนิลขนาดมาตรฐาน