ไม้สะเดาเทียม

สะเดาเทียม เป็นไม้เนื้อละเอียด มีขนาดใหญ่ เนื้อไม้มีความสวยงาม ความแข็งปานกลาง ปลวกมอดไม่ทำลาย จัดเป็นไม้อเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความทนทานต่อน้ำระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับใช้ทำงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน วงกบประตู หน้าต่าง ไม้พื้น ฝา-ฝ้าพื้นบ้าน ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ ทำให้งานออกมามีคุณภาพดี สีโทนอ่อน สามารถทำสีได้หลายโทนจะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีราคาทุกคนสามารถมีใว้ในครอบครองอย่างสบายๆลักษณะไม้เสาเทียมแปรรูป


ไม้เสาเทียมแปรรูป

ไม้สะเดาเทียม ขนาดต่างๆ

ขนาด 1x2x200 ซ.ม สะเดาเทียม

ขนาด 1x3x150 ซ.ม สะเดาเทียม

ขนาด 0.5x6x300 ซ.ม สะเดาเทียม

ขนาด 1x2x3.00 ซ.ม สะเดาเทียม

ขนาด 1 x8 x200 ซ.ม ไม้สะเดาเทียม

ขนาด 1.5x5x200 ซ.ม ไม้สะเดาเทียม